Bài hát nó chế linh

      6
Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ Tuổi thơ dại đã mang những âu lo Ngày nó sinh sống kiếp long dong Ngẩn ngơ như chim xa lũ Nghĩ bản thân tủi thân muôn vàn bà mẹ nó ra đi lúc còn tấm nhỏ Một đĩa cơm chiều nhưng lại lòng chưa no cuộc sống đời thường đói rách nát bơ vơ Hỏi ai ai cho nương nhờ vào Chuỗi ngày ám muội bơ vơ Đêm đêm nó ngủ một manh chiếu rách rưới co ro Một thân côi cút không nhà Thân em lá cỏ các bạn quen ai có đâu xa Thằng tư bé tám ngày hôm qua trên phô lê la miền bắc điêu tàn phải đời nó khổ Một đĩa cơm chiều nên lòng chưa no đôi khi nó khóc vào mơ chị em ơi ! bé yêu hy vọng chờ bao giờ cho đến khi nào

Bạn đang xem: Bài hát nó chế linh


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mua Bán Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A 9, Galaxy Tab A (9

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.