Biến tần delta vfd m

TỔNG HỢP TÀI LIỀU BIẾN TẦN DELTA

Đầy đầy đủ tài liệu biến chuyển tần Delta bao gồm Catalogue, Manual, Software, kích cỡ biến tần Delta và nhất là hướng dẫn áp dụng biến tần Delta tiếng Việt. Nếu phải thêm thông tin hay sự cung cấp sâu hơn, vui lòng contact trực tiếp với chúng tôi để được cung cấp miễn mức giá 24/7.


*

Biến tần Delta VFD-L

Là dòng biến chuyển tần dùng cho những tải nhẹ, cơ chế điều khiển đơn giản, hiệu suất biến tần tự 0.4 Kw cho tới 1.5 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt:Không hỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-S

Là dòng biến chuyển tần dùng cho những tải nhẹ, cơ chế điều khiển đơn giản, công suất biến tần tự 0.4 Kw cho tới 1.5 Kw, sắp chấm dứt sản xuất

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn thực hiện tiếng việt: Khônghỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-EL

Là dòng biến chuyển tần dùng cho các tải nhẹ, cơ chế điều khiển đơn giản, hiệu suất biến tần từ bỏ 0.4 Kw cho tới 3.7 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt:Download

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-M

Là dòng trở thành tần dùng cho những tải trung bình, chính sách điều khiển phức tạp hơn, độ bền cao, công suất từ 0.4 Kw cho tới 7.5 Kw, sắp xong sản xuất

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt:Không hỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-E

Là dòng vươn lên là tần dùng cho các tải trung bình, chế độ điều khiển tinh vi hơn, tích đúng theo PLC trong trở nên tần, năng suất từ 0.4 Kw tới 22 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn thực hiện tiếng việt:Download

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-B

Là dòng biến chuyển tần dùng cho các tải nặng, yêu ước độ chắc chắn cao, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw, sắp kết thúc sản xuất

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn thực hiện tiếng việt:Không hỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-CP2000

Là dòng đổi thay tần chăm dùng cho các tải bơm quạt, một biến đổi tần hoàn toàn có thể điều khiển nhiều bơm quạt một lúc, hiệu suất từ 0.4 Kw cho tới 400 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn áp dụng tiếng việt:Download

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-F

Là dòng đổi mới tần chăm dùng cho những tải bơm quạt, một đổi mới tần rất có thể điều khiển các bơm quạt một lúc, năng suất từ 0.4 Kw cho tới 400 Kw, sắp kết thúc sản xuất

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn thực hiện tiếng việt:Không hỗ trợ

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-C2000

Là dòng vươn lên là tần dùng cho các tải nặng, yêu cầu độ bền chắc cao, có nhiều chế độ điều khiển thông minh, hiệu suất từ 0.4 Kw cho tới 400 Kw

Catalogue:Download

Instruction Manual:Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt:Download

Software:Download

*

Biến tần Delta VFD-C200

Là dòng phát triển thành tần dùng cho những tải trung bình, thường được dùng cho những bài toán điều khiển và tinh chỉnh momen, lực căng... Năng suất từ 0.4 Kw cho tới 7.5 Kw, sắp dứt sản xuất