Review: bourjois healthy mix foundation

      6

Bạn đang xem: Review: bourjois healthy mix foundation

" data-medium-file="https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg?w=300" data-large-file="https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg?w=800" src="https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg?w=800&h=369" alt="Healthy mix Foundation vs Healthy set Serum" width="800" height="369" class="size-full wp-image-488" srcset="https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg?w=798&h=369 798w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg?w=150&h=69 150w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg?w=300&h=139 300w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg?w=768&h=355 768w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg?w=1024&h=473 1024w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/healthy-mix-foundation-vs-healthy-mix-serum2.jpg 1103w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Healthy set Foundation vs Healthy phối Serum


Xem thêm: Mua Bán Đồ Gia Dụng Cũ Giá Rẻ Chất Lượng Tốt, Mua Bán Đồ Gia Dụng Cũ

" data-medium-file="https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=300" data-large-file="https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=800" class="size-full wp-image-349" alt="Bourjois Healthy mix Foundation ingredients - nhấn vào hình để phóng lớn" src="https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=800&h=393" width="800" height="393" srcset="https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=798&h=393 798w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=1596&h=786 1596w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=150&h=74 150w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=300&h=148 300w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=768&h=378 768w, https://bestwintergames.com.files.bestwintergames.com.com/2013/01/bourjois-healthy-mix-foundation-ingredients-new.jpg?w=1024&h=504 1024w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Bourjois Healthy set Foundation ingredients – nhấp vào hình để phóng lớn


Consistency: dạng nước, mỏng, nhẹ, dễ dàng tán, không túng da, ko nặng mặt, thấm nhanh. Tương xứng sử dụng trong khí hậu nóng độ ẩm như VN.Finish: matte with a slightly satin finish. Natural finish (the swatch says it all). Bạn nhấp vào tấm hình tiếp sau đây rồi zoom vào ô số 2 quan sát sẽ thấy trong Foundation tất cả chứa kim con đường bắt sáng góp da chú ý healthy, radiant, sáng, ko bị xỉn. Kim tuyến ít cùng nhỏ, đánh lên da không thấy bởi mắt thường xuyên được, nên sẽ không làm mặt bạn trở thành quả này disco ball, chớ lo 
*