CÁC DẠNG TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5

... Với học tập sinh học kỳ I lớp tất cả 75% các bạn kiểm tra xếp nhiều loại khá, tốt tất các bạn chưa xếp một số loại tốt Hỏi lớp học tập sinh bài giải Số học tập sinh không xếp các loại tốt chiếm số phần : 100 % – 75 % = 25 % Lớp bao gồm ... học tập sinh lớp là: 22 + 18 = 40 (học sinh) Tỉ số học sinh con gái so với học tập sinh lớp là: Tỉ số học sinh nam so với học sinh lớp là: 18: 40 = 0, 45 = 45% Đáp số: 55 % 45% bài xích 2:Một số sau bớt 20% đề nghị ... Trăm bài 1:Một lớp 22 nàng sinh 18 nam giới sinh Hãy tính tỉ số tỷ lệ nữ sinh so với tổng số học sinh lớp, tỉ số phần trăm nam sinh đối với tổng số học sinh lớp Giải: toàn bô học sinh lớp là: 22...

Bạn đang xem: Các dạng toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

*

... 5, 37 = 17,3 25 Số béo là: 17,3 25: 11 x 10 = 15, 75 Số nhỏ bé : 15, 75 - 5, 37 = 10, 38 Đáp số: SL: 15, 75; SB: 10, 38 bài 7: Cô giáo đến học sinh lấy lệ trừ số gồm chữ số với số gồm chữ số, học tập sinh đãng ... Là: 1,8 75: ( 14 - ) x 14 = 4,3 75 Số nhỏ bé là: 4,3 75 - 1,8 75 = 2 ,5 Số là: 2 ,5 x 14: 10 = 3 ,5 Đáp số: 2 ,5; 3 ,5; 4,3 75 * BÀI TẬP VỀ NHÀ: bài 1: Khi cùng số tự nhiên với 107, học tập sinh chép ... Hết 454 - 374 không chia hết cho bài 6: Tổng kết năm học 2001- 2002 trường đái học gồm 462 học sinh tiên tiến 1 95 học sinh xuất sắc đơn vị trường dự định thưởng cho học sinh xuất sắc các học sinh...
*

Xem thêm: 18 Miếng Thảm Chống Trượt Cầu Thang Chống Trơn Trượt, Trơn Trượt Tự Dính Cầu Thang

*

*

*