Chú đại bi giải nghĩa

      19

Nhất trung tâm trì tụng Chú Đại Bi mặt hàng ngày giúp cứu vớt khổ cứu nạn, bảo vệ chúng ta trước những trở ngại mà con fan phải đương đầu trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Chú đại bi giải nghĩa


Ý NGHĨA CỦA TỪNG CÂU TRONG ghê CHÚ ĐẠI BI.

1. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority – con xin nương tựa, kính cẩn dưng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo mọi mười phương.

2. Nam tế bào a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dưng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, tránh xa đa số ác pháp chưa thiện.

3. Bà lô yết đế thước chén ra domain authority – người thương Tát Quan cố Âm ánh sáng soi rọi, lan chiếu muôn nơi, thấu xuyên suốt nỗi khổ cực của chúng sinh để kịp thời cứu giúp nhân độ thế.

4. Người thương đề tát đỏa bà da – người tình Tát với binh tướng tá cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát bọn chúng sinh ngoài u minh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – bé xin hành lễ trước những vị người thương Tát đã trẻ khỏe tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và hỗ trợ chúng sinh đi theo tuyến phố giải thoát.

6. Ma ha ca lô ni ca domain authority – con xin cúi đầu củ hành lễ, hướng vai trung phong đọc Chú Đại Bivới lòng thành kính.

7. Án – thần chú tổng hòa hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi đẩy mạnh được sức khỏe giáo hóa cùng với muôn loài.

8. Tát bàn ra vạc duệ - tự Tại thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ sở hữu được Tứ Đại Thiên Vương cho tới hộ pháp, bảo vệ.

9. Số đát mãng cầu đát tả - thỉnh ước sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp bọn chúng quỷ thần tới nhằm răn dạy bởi chánh pháp.

10. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a lị domain authority – nhỏ xin bái kính hành lễ sự vô ngã của những vị thánh giả.

*

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – chỗ Quan thay Âm ý trung nhân Tát thị hiện tại phát trung khu từ bi.

12. Nam tế bào na ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ cùng với sự bảo hộ thiện ái của chúng ý trung nhân Tát.

13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế - ánh nắng soi rọi khắp vị trí của tâm từ bi vừa mạnh khỏe vừa thọ dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh.

14. Tát bà a tha đậu du bằng – vai trung phong bình đẳng, vô lo vô nghĩ, khởi thủy điểm của chúng sinh như nhau, so với nhau bằng sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không tồn tại pháp nào hoàn toàn có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của chú ấy Đại Bi.

16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm người yêu Tát, Đại Sĩ, cầm cố Tôn.

17. Ma phạt đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương người tình Tát mở lòng trường đoản cú bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là thần sống cõi trời với là các bạn ở thế gian để phù hộ thiện pháp đã đạt được thành tựu.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở nhỏ mắt trí óc để khiến cho quỷ thần đều buộc phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.

19. A bà lô hê – cần sử dụng trí tuệ để quan giáp và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương.

20. Lô ca đế - vắt tôn, hợp với câu bên trên thành A bà lô hê Lô ca đế - gắng Tôn Quan cố gắng Âm nhân tình Tát.

21. Ca ra đế - người dân có tấm lòng tự bi tương trợ chúng sinh khỏi gian khổ bi ai.

22. Di hê rị - bé nguyện tuân theo hồ hết lời giáo hóa của Quan chũm Âm nhân tình Tát nhằm tu hành.

23. Ma ha người tình đề tát đoả - công đức viên mãn, giác tỉnh của ý trung nhân Tát vun trồng thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang lại an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.

25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không đề nghị nói ra ý cũng đạt mức cảnh giới vi diệu.

27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của chú ý Đại Bi không tồn tại điểm dừng, không tồn tại giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, vạc già ra đế - tu tập hành trì có thể vượt qua sinh tử, giải thoát phiên bản thân ngoài luân hồi, tìm đến nơi an lạc và sáng suốt.

29. Ma ha phát già domain authority đế - pháp với đạo là hai đạo lý vượt lên trên gần như thứ, là về tối thắng ngơi nghỉ đời.

30. Đà la đà la – trọng tâm lượng bọn chúng sinh, Quán nuốm Âm ý trung nhân Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.

31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, khử hết gần như ác niệm, trở về trọng điểm thuần khiết.

Xem thêm: Cây Tắc Kè Đá Cốt Toái Bổ Đơn Giản Dễ Làm Tại Nhà, Cây Tắc Kè Đá

32. Thất phật ra domain authority – hướng ánh nắng vào bên phía trong con bạn để soi sáng trung ương tưởng, biết rõ lòng mình.

33. Giá ra giá ra – bổn phận thúc giục mọi cõi cùng tuân theo pháp lệnh.

34. Ma ma vạc ma la – dấn mạnh hành vi sẽ có kết quả, bé người theo đúng đạo tu hành sẽ dành được công đức.

35. Mục đế lệ - giải thoát chúng sinh khỏi nhức khổ, vật cản và bi ai.

36. Y hê y hê – thuận giao, trường đoản cú nguyện tuân theo giáo hóa cơ mà không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để trải nghiệm giáo lý.

37. Thất na thất mãng cầu – đại trí óc như ánh dương sáng sủa chói, tỏa nắng rực rỡ đưa nhỏ người thoát ra khỏi vô minh tăm tối.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe cộ đại pháp của Phật luân chuyển, gửi giáo lý tới khắp chúng sinh, như ý đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại lại.

39. Phân phát sa phát sâm – mừng thầm giảng, mừng cuống nói, mừng quýnh nghe, lúc nào thì cũng giữ chổ chính giữa hoan hỉ.

40. Phật ra xá da – chổ chính giữa giác ngộ ngay cạnh lý trở yêu cầu cao quý, sáng suốt hơn.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy trọng điểm nguyện mà lại hành trì, tu pháp như thế nào sẽ trải nghiệm công đức của pháp đó, may mắn đạt nguyện vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị - lòng ko khởi niệm, các vọng tưởng gần như mất đi, rũ bỏ 4 vật dụng làm trung ương u tối, sống đời an lạc, trở thành người dân có lực tự tại rất mạnh.

43. Ta ra ta ra – thần lực khỏe mạnh kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo.

44. Vớ lỵ vớ lỵ - anh dũng vượt chướng ngại, quá lên mọi khó khăn và cát tường trên phố tiến tới nghiệp lành.

45. Tô rô đánh rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới những điều tốt lành, cứu vãn rỗi chúng sinh.

46. Tình nhân đề dạ – người thương đề dạ - Giác tâm, mở tâm bồ Đề nhằm ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm nhân tình Đề mới tu thành thiết yếu đạo.

47. Nhân tình đà dạ – người thương đà dạ - ngộ ra trí tuệ, sử dụng trí tuệ nhằm tiến cho tới chân tu.

48. Di đế rị dạ - trung khu đại từ đại bi, bịt chở bảo lãnh cho hàng trăm chủng loài chúng

49. Mãng cầu ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu những bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo lãnh cho chúng sinh.

50. Địa lỵ sắt ni mãng cầu – bảo kiếm sản phẩm ma phục yêu, dùng để làm trừng phạt đa số loài ngũ quỷ không quy phục bao gồm pháp.

51. Tía da ma na – thành tựu xứng đáng với lừng danh và đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ: thành tựu, mèo tường, viên mãn, trừ tai và vô trú.

53. Tất đà domain authority – đông đảo sở mong sở nguyện hầu như được thành toàn, mọi hành động làm ra hầu hết viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi cùng tán dương.

54. Ta bà ha – – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha tất đà da – hành giả giành được thành tựu to mập và viên mãn.

56. Ta bà ha – hợp với các câu trên thành vớ đà dạ ta bà ha Ma ha vớ đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.

57. Tất đà du nghệ - đều thành tựu tiện ích đều chỉ với hư vô

58. Thất bà ra dạ - địa điểm mà phiên bản thân được từ bỏ tại và công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải rất có thể lấy châu báu ẩn giấu trong tim đất để gia công lợi cho cái đó sinh.

*

60. Na ra cẩn trì – cần sử dụng sự đại tự bi bảo hộ, bảo vệ cho bọn chúng sinh.

61. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra na ra – tiễu trừ mọi bị bệnh và chướng nạn.

63. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

64. Tất ra tăng a mục khư da – dùng rất là mình bảo lãnh chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì.

65. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ - cần sử dụng vô số phương pháp để chữa dịch cho bọn chúng sinh.

67. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

68. Giả kiết ra a tất đà dạ - hàng phục ma oán, phát ra music chấn cồn để bất kể loại ma làm sao đều đề nghị quy phục.

69. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

70. Bố đà ma yết vớ đà dạ - chiến thắng vô lượng, công đức siêu việt.

71. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ - Quan vậy Âm tình nhân Tát cần sử dụng pháp ấn giúp bọn chúng sinh ko còn sợ hãi mọi lúc phần đa nơi

73. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi chiến thắng yết ra da – đức hạnh của bậc đại nhân vật Quan cố Âm tình nhân Tát fan người kính ngưỡng

75. Ta bà ha – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

76. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da – bé xin kính cẩn quy y Tam bảo, dâng hết trung ương thân lẫn tính mạng con người để quy y cửa Phật.