Giải các bài tập toán lớp 8

      6

(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:


- Đơn thức: là biểu thức chỉ gồm một số, một đổi mới hoặc tích các số và các biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của đối kháng thức là tổng cộng mũ của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Giải các bài tập toán lớp 8

- Đơn thức đồng dạng: là solo thức kiểu như nhau phần biến nhưng khác hệ số.

- Đa thức: là tổng những đơn thức, bậc của đa thức là bậc của solo thức cao nhất.

Dạng 1: những phép toán cộng, trừ, nhân, phân chia đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ 1-1 thức ta cộng thông số còn giữ nguyên phần biến.

- Cộng trừ nhiều thức ta cộng các đơn thức đồng dạng với nhau.


- Nhân(chia) hai đối chọi thức ta nhân (chia) phần thông số cho hệ số, phát triển thành cho biến.

Xem thêm: Tổng Hợp Kệ Để Bếp Ga Bằng Sắt Để Bếp Gas, Kệ Sắt Giá Rẻ Để Bếp Gas

- Nhân đối chọi thức với nhiều thức ta nhân đối kháng thức với từng hạng tử của nhiều thức.

- Nhân hai đa thức: ta rước từng hạng tử của đa thức này nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức kia.

- Chia hai nhiều thức ta xắp xếp theo lũy thừa bớt dần rôi thực hiện phép chia.

Bài tập nhân nhiều thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng minh M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a tất cả 31 chữ số 1, số b bao gồm 28 chữ số 1, chứng tỏ a.b-1 chia hết đến 3

Bài 7: Số 350 +1 liệu có phải là tích của 2 số từ nhiên liên tiếp không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) đến 5x+y 19. Chứng minh rằng A=4x-3y 19.

b) mang lại 4x+3y 13. Chứng minh rằng: B=7x+2y 13.

Bài 18: 

a) mang đến 4 số lẻ liên tiếp, chứng tỏ rằng hiệu của tích nhị số cuối với tích của hai số đầu phân tách hết cho 16.

b) mang đến 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu với số cuối bé dại hơn tích của hai số giữa bao nhiêu đối kháng vị?

c) cho 4 số nguyên liên tiếp, trả sử tích của số đầu cùng với số trang bị ba bé dại hơn tích của số vật dụng hai với số thứ tứ là 99. Tìm tứ số nguyên đó?