Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

      35

Kế toán chế tạo và tính giá thành sản phẩm là 1 trong mảng khá phức tạp trong kế toán. Để gồm một chi phí hợp lý nhưng mà vẫn chiếm được lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp thì kế toán phải trải qua công việc trong quá trình tính giá chỉ thành.

Bạn đang xem: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

*
*
Quy trình làm cho kế toán cung cấp và tính giá chỉ thành

1. Khái niệm thông thường về kế toán thêm vào và tính giá thành

Chi phí: toàn cục các chi tiêu bằng tiền về lao đụng sống và lao động vật hoang dã hoá.

Giá thành là thể hiện bằng tiền toàn thể các giá cả mà doanh nghiệp chi ra bất kỳ ở thời khắc nào cơ mà có tương quan đến khối lượng công việc, sản phẩm ngừng trong kỳ; là giá trị toàn bộ các đưa ra phí đã ném ra để tạo phải sản phẩm; là ngân sách chi tiêu sản xuất kinh doanh của sản phẩm đã được trả thành.

Mối quan hệ tình dục giữa giá cả và giá cả sản phẩm:

CPSX dở dang thời điểm đầu kỳ + CPSX tạo ra trong kỳ – CPSX dở dang vào cuối kỳ = Tổng giá cả của SP (Tổng giá trị SP hoàn thành).

Quy trình giá chỉ thành là tiến trình tập họp các chi phí phát sinh kể từ khi nguyên thiết bị liệu ban đầu được đưa vào sản xuất cho tới lúc thành phẩm sản xuất thành nhập kho cùng được ghi thừa nhận một cách đúng đắn vào hệ thống kế toán.

2. Trách nhiệm của kế toán tài chính tập hợp túi tiền và tính giá cả sản phẩm

– Xác định đối tượng người sử dụng kế toán tập hợp giá cả sản xuất và đối tượng người sử dụng tính giá chỉ thành tương xứng với đặc điểm và yêu thương cầu quản lý doanh nghiệp.

– Tổ chức vận dụng những tài khoản kế toán nhằm hạch toán giá cả sản xuất cùng tính giá thành sản phẩm cân xứng với đặc điểm sản xuất.

– Tổ chức phân bổ chi phí sản xuất hoặc kết gửi theo đối tượng người dùng kế toán tập hợp chi tiêu sản xuất sẽ xác định.

3. Quy trình làm kế toán phân phối và tính giá thành

Nhìn chung, tiến trình kế toán ngân sách ở các doanh nghiệp rất có thể khái quát mắng theo quá trình như sau:

Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp mang đến từng đối tượng người sử dụng sử dụng.

Bước 2: tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của những ngành SXKD phụ đến từng đối tượng người dùng sử dụng bên trên cơ sở trọng lượng dịch vụ giao hàng và chi phí đơn vị dịch vụ.

Bước 3: Tập đúng theo và phân bổ chi phí SX phổ biến cho các đối tượng có liên quan.

Bước 4: Xác định ngân sách SX dở dang cuối kỳ.

1. Các loại túi tiền phát sinh vào doanh nghiệp

– giá thành nguyên vật liệu trực tiếp

– giá thành nhân công trực tiếp

– giá cả SX chung:

+ túi tiền nhân viên phân xưởng.

+ ngân sách chi tiêu vật liệu.

+ ngân sách dụng cầm cố sản xuất.

+ ngân sách khấu hao TSCĐ.

+ giá thành dịch vụ mua ngoài.

+ giá thành bằng tiền khác.

2. Kế toán chế tạo và tính giá cả về các phương thức tính giá bán thành

a. Phương pháp thẳng (phương pháp giản đơn): phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc mô hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với con số lớn và chu kỳ luân hồi sản xuất ngắn.

Tổng giá trị SP hoàn thành = CPSX DD vào đầu kỳ + Tổng CPSX – CPSX DD cuối Kỳ

Giá thành solo vị SP = Tổng giá chỉ trị SP hoàn thành : số lượng SP trả thành

b. Phương pháp tổng cộng bỏ ra phí: áp dụng một trong những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất SP được tiến hành ở nhiều bộ phận SX, nhiều quá trình công nghệ, đối tượng người tiêu dùng kế toán giá thành sản xuất là các phần tử chi tiết SP hoặc giai đoạn technology hay thành phần sản xuất.

 Tổng giá trị SP hoàn thành = Z1 + Z2 + … + Zn

c. Phương thức hệ số: cùng với doanh nghiệp nhưng mà trong một chu kỳ SX cùng sử dụng một thứ vật tư và một lượng lao động nhưng lại thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và giá thành không tập hợp riêng mang lại từng sản phẩm.

Giá thành đơn vị SP cội = Tổng ngân sách của toàn bộ các các loại SP : tổng thể SP nơi bắt đầu (kể cả quy đổi)

Giá thành đơn vị SP từng loại = ngân sách đơn vị SP nơi bắt đầu * hệ số quy thay đổi từng loại

Tổng giá trị những loại SP hoàn thành = quý hiếm SPDD thời điểm đầu kỳ + Tổng CP tạo ra trong kỳ – quý giá SPDD cuối kỳ

d. Phương pháp tỉ lệ chi phí: địa thế căn cứ vào tỉ lệ ngân sách chi tiêu SX thực tế với ngân sách chi tiêu SX kế hoạch, kế toán công thêm ra giá cả đơn vị cùng tổng chi tiêu sản xuất từng loại

 Giá thành thực tế từng một số loại SP = ngân sách kế hoạch (định mức) * phần trăm chi phí

 Tỉ lệ đưa ra phí = Tổng ngân sách thực tế của toàn bộ SP : Tổng ngân sách kế hoạch (định mức) của toàn bộ SP

e. Cách thức loại trừ cực hiếm SP phụ:

Tổng ngân sách chi tiêu SP chính = quý giá SP thiết yếu DD đầu kỳ + Tổng chi tiêu phát sinh vào kỳ- quý hiếm SP phụ thu hồi ước tính- quý giá SP thiết yếu DD cuối kỳ

f. Phương pháp liên hợp: áp dụng phối hợp nhiều phương pháp nhằm tính chi phí sản phẩm

3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

a – chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp

 Bao gồm giá trị NVL chính, NVL liệu phụ, nguyên nhiên liệu được xuất sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm.

 Chi mức giá NVL phân bổ cho từng đối tượng = Tổng tiêu thức phân chia của từng đối tượng * xác suất (hệ số) phân bổ

Tỷ lệ (hệ số) phân chia = Tổng túi tiền NVL yêu cầu phân bổ.

Tổng tiêu thức phân chia của tất cả các đối tượng.

Tài khoản thực hiện là TK 621- giá thành nguyên vật liệu trực tiếp.

Ta triển khai tập hợp ngân sách NVL trực tiếp được như sau:

– giả dụ xuất kho: Nợ TK 621 / có TK 152 : giá chỉ thực tế NVL xuất dùng

– Nếu thừa nhận NVL về không nhập kho mà xuất trực tiếp:

Nợ TK 621: chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp.

Nợ TK 133: thuế GTGT yêu cầu nộp.

tất cả TK tương quan 111,112, 331,411.

– bội phản ánh quý hiếm NVL xuất dùng không không còn nhập lại kho:

Nợ TK 152 / bao gồm TK 621: giá cả nguyên vật tư trực tiếp.

Xem thêm: Cách Làm Tan Keo Silicon Hiệu Quả ·, Cách Tẩy Keo Silicon

– Kết chuyển chi tiêu NVL trực tiếp sau từng đối tượng để tính giá cả vào vào cuối kỳ hạch toán:

– Nợ TK 154 / có TK 621

– Đối với giá trị NVL còn lại kỳ trước không nhập kho mà để tại bộ phận sử dụng, kế toán ghi vào đầu kỳ sau bằng bút toán:

– Nợ TK 621 / gồm TK 152: nguyên vật liệu , đồ liệu.

b – giá cả nhân công trực tiếp

Tài khoản áp dụng để hạch toán là TK 622: chi tiêu nhân công trực tiếp

– phản ánh tổng chi phí lương mang đến công nhân trực tiếp SX, kế toán ghi:

Nợ TK 622 / gồm TK 334 : đề nghị trả tín đồ lao động.

– làm phản ánh những khoản trích :

Nợ TK 622 / bao gồm TK 338 (3382, 3383, 3384, 3389): bắt buộc trả, bắt buộc nộp khác.

– Kết chuyển túi tiền nhân công:

Nợ TK 154 / gồm TK 622 : chi phí nhân công trực tiếp.

c – Kế toán những khoản giá thành trả trước

Chi phí tổn trả trước (chi phí chờ phân bổ) là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh; có giá trị lớn; có liên quan hoặc cần phân bổ đến nhiều kỳ kế toán.

TK áp dụng để hạch toán là 242 : giá thành trả trước lâu năm hạn

– bí quyết hạch toán:

Nợ TK 242: tập hợp giá thành trả trước

Nợ TK 133 : thuế GTGT đề xuất nộp.

bao gồm TK 152,153,156…:nguyên liệu, thứ liệu.

– hàng tháng kế toán phân bổ vào các đối tượng người tiêu dùng chịu đưa ra phí

Nợ TK 152,153, 156, 627, 641, 642/ gồm TK 242: ngân sách trả trước dài hạn

d – túi tiền sản xuất chung

Chi phí sản xuất bình thường là những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm sau túi tiền NVL, đưa ra phí nhân công trực tiếp. Đây là các khoản giá cả phát sinh trong phạm vi các phân xưởng, thành phần sản xuất của doanh nghiệp

TK áp dụng hạch toán là 627 (chi máu theo từng tè khoản): giá thành sản xuất chung.

Cách hạch toán túi tiền SX thông thường như sau:

– tiền lương đề xuất trả cho nhân viên cấp dưới phân xưởng:

Nợ TK 627 (6271) / bao gồm TK 334: buộc phải trả người lao động.

– Trích những khoản theo lương:

Nợ TK 627 / gồm TK 338 (chi máu theo từng tè khoản): nên trả, đề nghị nộp khác.

– ngân sách chi tiêu NVL xuất kho dung đến phân xưởng:

Nợ TK 627 / bao gồm TK 152, 153 (toàn bộ giá trị xuất dùng). : nguyên liệu, đồ gia dụng liệu.

– Trích khấu hao TSCĐ:

Nợ TK 627 / tất cả TK 214 : hao mòn gia tài cố định.

– chi tiêu dịch vụ tải ngoài:

Nợ TK 627: giá cả sản xuất chung.

Nợ TK 133 : thuế GTGT yêu cầu nộp.

Có TK 111,112, 331 … : giá chỉ trị cài đặt ngoài

– phân chia dần túi tiền trả trước lâu dài vào chi phí chung phân xưởng:

Nợ TK 627 / tất cả TK 242: ngân sách trả trước

– Trích trước chuyển vào bỏ ra phí SX chung:

Nợ TK 627 / gồm TK 335: ngân sách phải trả.

– Các chi tiêu bằng tiền:

Nợ TK 627 / bao gồm TK 111, 112, 152, …

– Kết chyển bỏ ra phí SX chung cho các đối tượng:

Nợ TK 154: giá thành sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 632: phần tính vào giá vốn sản phẩm bán.

bao gồm TK 627 : ngân sách chi tiêu sản xuất chung.

e – Tổng hợp giá cả SX, kiểm kê và review sản phẩm dở dang:

Ta áp dụng TK 154 – ngân sách chi tiêu SXKD dở dang để tổng hợp túi tiền sản xuất.

– Cuối kỳ các bút toán kết chuyển như sau:

Nợ TK / gồm TK 627, 641, 642, 622 : giá cả sản xuất chung.

– Đồng thời phản ánh các bút toán ghi giảm chi phí:

Nợ TK 152 (phế liệu thu hồi nhập kho): nguyên liệu, thứ liệu.

Nợ TK 138 (sản phẩm hỏng ngoại trừ định mức): đề nghị thu khác.

Nợ TK 334, 811, 155,157

Nợ TK 632 (trường vừa lòng tiêu thụ thẳng): giá chỉ vốn buôn bán hàng,

bao gồm TK 154: giá thành sản xuất sale dở dang.

f – xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ:

Ta phải phụ thuộc số liệu của kế toán và căn cứ vào kết quả của việc kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang vào cuối kỳ để xác minh số lượng cùng giá trị sản phẩm dở dang , ship hàng cho việc tính giá bán thành.

Tuỳ trực thuộc vào đặc điểm sản xuất, điểm lưu ý chi phí, điểm lưu ý sản phẩm, phương pháp hạch toán ngân sách sản xuất, phương pháp tính ngân sách chi tiêu mà công ty áp dụng nhằm lựa chọn cách thức đánh giá thành phầm dở dang. Bên trên thực tế, sản phẩm dở dang có thể đánh giá bán theo các phương thức sau:

g – khẳng định giá trị SPDD theo giá cả nguyên vật liệu chính

Giá trị NVL chính phía trong SPDD = con số SPDD thời điểm cuối kỳ * tổng thể giá trị NVL chính

Số lượng TP + Số lượng SP DD

Giá trị NVL chính bên trong SPDD = số lượng SPDD cuối Kỳ (không quy đổi) * Gía trị NVL chính

Số lượng TP + SPDD (không quy đổi )

Chi phí chế biến nằm vào SPDD (theo từng loại) = (Số lượng SPDD cuối kỳ quy đổi ra TP * Tổng CP chế biến từng các loại ) : (Số lượng TP + Số lượng SPDD quy thay đổi ra TP )

Xác định giá trị theo sản lượng ước tính tương đương:

Giá trị SPDD cuối kỳ = (Giá trị SPDD đầu kỳ + giá cả phát sinh trong kỳ * con số SPDD cuối kỳ * % hoàn thành) : (Số lượng SP hoàn thành + số lượng SPDD cuối kỳ * % hoàn thành).

Xác định giá trị SPDD theo 50% chi giá thành chế biến:

Giá trị SPDD = cực hiếm NVL chính phía bên trong SPDD + một nửa CP chế biến

Xác định giá trị SPDD theo giá cả NVL trực tiếp hoặc theo đưa ra phí trực tiếp

Theo phương pháp này thì giá bán trị sản phẩm dở dang chỉ tính chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp, còn những ngân sách chi tiêu khác tạo ra trong kỳ đông đảo tính vào chi phí của thành phầm hoàn thành. Phương pháp này dễ dàng nhưng độ đúng đắn thấp, chỉ vận dụng ở các doanh nghiệp mà chi phí nguyên vật tư trực tiếp chiếm phần tỷ trọng to trong ngân sách chi tiêu sản phẩm.

Xác định giá trị SPDD theo giá thành định mức hoặc kế hoạch

Theo phương pháp này thì chi phí nguyên vật tư trực tiếp và chi tiêu nhân công thẳng tính vào sản phẩm dở dang dựa theo những định mức tiêu hao NVL, chi phí lương của sản phẩm. Các chi phí khác tính vào giá trị sản phẩm dở dang dựa trên cơ sở xác suất quy định đối với khoản mục chi phí nhân công thẳng hoặc nhờ vào mức giá thành kế hoạch.

– phương thức đánh giá bán này đơn giản nhưng không đảm bảo an toàn chính xác. Vì thế thường vận dụng ở phần lớn doanh nghiệp có thành phầm dở dang đồng đều giữa các tháng.

Trên đó là quy trình có tác dụng kế toán tiếp tế và tính chi phí sản phẩm. ước ao rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.