Nhân quả báo ứng ba đời

      42

Thuở xưa, có tín đồ đến hỏi một vị Thiền sư: "Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng nhân quả đặng?". Thiền sư đáp: "Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả".

Bạn đang xem: Nhân quả báo ứng ba đời


Ác trả ác báo và chuyện vợ chồng gian thần Tần Cối bị phỉ nhổ muôn đời

Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền sư phải đọa có tác dụng kiếp chồn năm trăm năm, sau chạm chán ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

Cũng do câu chuyện trên đây, nên những vị cổ đức khuyên bạn học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú ý phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua gớm cao. Ví như trái đồ vật tự, bước đầu tiên đọc phần lớn kinh như: Kim Cang, Pháp Bảo Đàn...nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ dàng sinh lòng khinh mạn và lạc vào lối chấp không? thật ra, nhân qủa không phải là chuyện tốt nhỏ, bởi từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chính Giác đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên cây bút giả mới phiên dịch quyển tởm nàỵ

Kinh Hoa Nghêm nói: "Lòng tin là bước đầu tiên của đạo, và bà bầu của tất cả công đức".

Vì tởm nhân quả nói tóm tắt không mấy trang bắt buộc bút giả lại phụ thêm 1 ít câu chuyện tạm gọi là "Nhân quả luân hồi tạp lục".

Về việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam ta cũng đều có nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, đề xuất tản mác đi. Do thế, cây viết giả đành kiếm tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, cùng những vấn đề này đều sở hữu thật. Cái thông bệnh tình của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ tuổi lại ít khi làm được. Ghi nhớ lại hồi xưa sư cụ Khánh Hòa còn tại thế, bao gồm một Phật tử hỏi về đạo lý "vô thỉ vô chung". Sư Cụ mỉm cười đáp: "Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho túc tắc là giỏi lắm rồi!", Đại để, tín đồ đã lăn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú ý đến sự thật hành thông thường, là như thế.

Kinh Hoa Nghiêm nói: "Lòng tin là bước đầu của đạo, và bà bầu của toàn bộ công đức". Muốn những vị hữu duyên, khi xem đến quyển sách này, bước đầu tu niệm tin có linh hồn ma quỷ, cho tin gồm tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp. Bởi vì đó, lần lượt tiếp tục xem hầu như kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, con đường thị thị phi phi, vẫn hỏi Phật đà mà tỉnh ngộ.

Xem thêm: Cách Làm Nước Dâu Tằm Tuyệt Ngon Giải Nhiệt Ngày Hè, Cách Ngâm Nước Dâu Tằm Tươi Ngon

---------

Một hôm, Tôn mang A Nan Đà, sống trên hội Linh Sơn với một ngàn nhì trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.

Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni cố Tôn rằng:

- Bạch thay Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh sống cõi nam giới Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, ko trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, phải chăng hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày cạnh bên sinh sợ mạng cho đến nghèo phú quý hèn ko đồng nhau. Do nhân duyên qủa báo gì khiến cho nên như thế?

Tin cùng sống theo định phép tắc nhân quả

Cho nên tất cả chúng sinh, trước buộc phải hiếu kính phụ vương mẹ, kế đó cần tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ cha nên bỏ giới giáp mà phóng sinh, với thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo như thể ruộng phước về sau.

Cúi xin đức nỗ lực Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng những đại đệ tử: Lành thay! Lành thay! những ông hãy lắng nghe! Ta đã vì những ông mà giải thích rành rẽ".

Tất cả nam nữ giới ở cầm cố gian phong lưu hay nghèo hèn, chịu khổ cực kỳ hoặc tận hưởng phước vô lượng đều bởi nhân duyên trường đoản cú đời trước cơ mà cảm qủa báo.

Cho nên toàn bộ chúng sinh, trước cần hiếu kính phụ vương mẹ, kế đó nên tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ cha nên quăng quật giới cạnh bên mà phóng sinh, cùng thứ tư cần không ăn mặn bố thí mới rất có thể gieo tương tự ruộng phước về sau.