Niệm phật 6 chữ

      5

Trong Phật giáo thì khiếp A Di Đà chính là một phiên bản kinh rất phổ cập được truyền tụng hằng ngày trong cuộc sống đạo của các Phật tử ở các nước Châu Á, nhất là ở Việt Nam.


Ý nghĩa của nhị chữ Lăng Nghiêm 

Kinh A Di Đà khởi đầu từ đâu?

Kinh A Di Đà (tiểu bạn dạng Sukhàvatì - vyùha) là một bạn dạng toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ gớm (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ bỏ Phạn bản qua Hán bản.

Bạn đang xem: Niệm phật 6 chữ

Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một bản toát yếu ớt của Đại Vô Lượng Thọ tởm (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ bỏ Phạn bản qua Hán bản. Bạn dạng Kinh người viết dùng làm tư liệu xem thêm ở trên đây là phiên bản dịch của pháp sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, 1 trong các toàn tập Tịnh Độ dịch từ năm 147 mang lại năm 713 sau Tây lịch.

Tập kinh quán Vô Lượng lâu (Amitayur - Dhyàna Sutra) cho ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh độ bởi vì Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, hoàng thái tử thành vương Xá, nổi loạn cản lại vua phụ thân là Tần Bà Sa La với hạ ngục công ty vua này; hoàng hậu cũng bị giam vào trong 1 nơi. Sau đó, hậu phi cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ xuất sắc đẹp hơn, nơi không tồn tại những tai biến xảy ra như vậy.

Đức nắm Tôn liền hiện nay thân trước khía cạnh bà và thị hiện cho biết tất cả những Phật độ với bà lựa chọn quốc độ của Phật A Di Đà coi như về tối hảo, Phật bèn dạy dỗ bà bí quyết tụng niệm về quốc độ này để sau cùng được thác sinh vào đó. Ngài dạy bà bằng giáo pháp riêng rẽ của Ngài và đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà.

Cả nhị giáo pháp ở đầu cuối chỉ là một, vấn đề này ta có thể thấy rõ theo phần đông lời Ngài dạy Tôn trả A Nan tại đoạn cuối của những bài pháp: "Này A Nan, hãy ghi nhớ bài bác thuyết pháp này và lặp lại cho đại bọn chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Học thuyết này, ta gọi đây là Kinh A Di Đà". Quan điểm đó của kinh cửa hàng Vô Lượng thọ như mong mỏi nói lên lý thuyết A Di Đà cùng nguồn gốc với đạo giáo Nguyên thủy, đều bởi Đức nạm Tôn thuyết. (Các tông phái đạo Phật, bản dịch của Tuệ Sỹ, Tu thư Đại học Vạn Hạnh 1973, tr.329).

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực duy nhất trong Phật giáo

Ý nghĩa của ghê A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trọng tâm mà hành trì, chứ không hề qua trung gian phương tiện đi lại giúp họ đạt mang lại nhất tâm bất loạn.

Kinh A Di Đà là kinh sử dụng nhiều công đức với được toàn bộ chư Phật hộ niệm. Gớm này chuyển tải nội dung rất chuyên sâu do đức Phật ham mê Ca Mâu Ni từ bỏ giảng nói. Nhận biết ý này bắt buộc Hòa Thượng thích Trí Quảng nói: “Niệm Phật chưa hẳn là kêu Phật. Đa số fan lầm tưởng kêu thương hiệu Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác cùng với kêu tên Phật. Trong cả ngày bọn họ đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật nhằm vãng sinh thì không thể nào vãng sanh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi chổ chính giữa mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện giúp bọn họ đạt mang đến nhất chổ chính giữa bất loạn. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho việc vô thủy vô chung. Còn được gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, xuất xắc pháp giới tạng thân.

Danh tự Vô lượng, nếu miêu tả xét theo không gian, vẫn là Vô lượng quang; ví như trên cưng cửng vị thời gian, chính vậy Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma - kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga - kàya) trường hợp Phật được đánh giá như là tiên phật "giáng hạ cố gian". Nếu Ngài được coi như một bồ Tát vẫn tiến lên Phật quả, thì Ngài là 1 trong những vị Phật sẽ thành, như người thương Tát phải Khổ (Đức Phật say đắm Ca Mâu Ni). Nói cách đúng chuẩn hơn, nếu chúng ta mô tả một vị Phật dựa trên căn bạn dạng giác ngộ viên mãn, họ sẽ đi mang lại một ưng ý về Phật, nghĩa là Vô lượng quang hình tượng của trí tuệ giải bay (Phật trí); Vô lượng thọ hình tượng của đại định (tâm giải thoát), ngơi nghỉ ngoài những vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ, với nhân giải pháp giác ngộ của trí tuệ với từ bi cực kì tận, toàn bộ chỉ giản dị là những phân tích và lý giải về Vô lượng.

Nghiên cứu vãn về thần chú "Om Mani Padme Hūm"

Nghi thức tụng gớm A Di Đà Việt nghĩa

Chúng nhỏ nguyện mong đức Phật A Di Đà, thị từ chấn tích quang đãng lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương thơm linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị một số loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam đàn bà thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc thoát mê đồ khôn cùng sanh Tịnh độ.

Ý nghĩa Vô lượng quang với Vô lượng thọ, với nhân bí quyết giác ngộ của trí tuệ và từ bi khôn cùng tận, toàn bộ chỉ giản dị là những phân tích và lý giải về Vô lượng.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 Nguyện lấy lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng nhường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ lại đạo,

Theo từ tánh làm cho lành,

Cùng pháp giới bọn chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm người yêu Đề kiên cố,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng quay về bờ Giác.

 TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vãi vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp ba kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

 QUÁN TƯỞNG

 Phật chúng sanh tánh thường xuyên rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng ngời

Trước bảo tọa thân con hình ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí trung ương Đảnh Lễ: Nam mô tận lỗi không, phát triển thành pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư nhân tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp chư tôn người yêu Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát. (1 lạy) 

Chí trung tâm Đảnh Lễ: Nam mô Tây Phương rất Lạc chũm giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán ráng Âm người tình Tát, Đại vậy Chí ý trung nhân Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng ý trung nhân tát. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương thơm xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện nay toàn thân.

Nam mô mùi hương Vân Cái nhân tình Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trung tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát mãng cầu đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma ha vạc xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, phân phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô đánh rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cần trì địa rị sắc ni na, bố dạ ma mãng cầu ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI khiếp KỆ

Vô thượng thậm thâm kỳ diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim con kiến văn đắc thọ trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng thuộc mười phương Phật

Con ni phát nguyện rộng

Thọ trì ghê Di Ðà

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu vãn khổ cha đường.

Xem thêm: Giá Khóa Cửa Kính Cường Lực

Nguyện cho tất cả những người thấy nghe

Ðều phạt lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi cực lạc

 Nam mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật nhân tình Tát (3 lần).

PHẬT NÓI ghê A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở địa điểm vườn Kỳ Thọ, cấp cho Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn nhì trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: phần đa là bậc A La Hán mọi tín đồ đều thân quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, hầu như vị đại môn sinh như thế. Với hàng Đại bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa tình nhân Tát, Càn-Đà-Ha-Đề người yêu Tát, Thường-Tinh-Tấn người yêu tát… cùng với các vị Đại bồ tát như vậy và cùng với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn.... đại chúng cùng mang đến dự hội.

Bấy giờ đức phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ phía trên qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có trái đất tên là cực Lạc, trong quả đât đó tất cả đức Phật hiệu là A Di Đà bây chừ đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó do sao tên là rất lạc? vị chúng sanh trong cõi đó không tồn tại bị những sự khổ, chỉ hưởng đầy đủ điều vui, yêu cầu nước kia tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu phủ bọc giáp vòng, chính vì như thế nên nước kia tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi cực Lạc có ao bằng bảy hóa học báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát đá quý trải làm đất. đá quý bạc, lưu ly, ca sỹ pha lê hiệp thành hầu như thềm, đường ở bốn mặt ao; trên thềm đường có lầu gác cũng phần đông nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao tất cả hoa sen bự như bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời ánh sáng xanh, sắc xoàn thời tia nắng vàng, nhan sắc đỏ thời ánh nắng đỏ, dung nhan trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc chiến thắng công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi nước của đức phật đó, thường xuyên trổi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh vào cõi đó thường vào mức sáng sớm, hầu như lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng nhịn nhường mười muôn ức tiên phật ở phương khác, mang lại giờ nạp năng lượng liền về bên bổn quốc ăn cơm chấm dứt đi gớm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thông thường có những như là chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; rất nhiều giống chim đó hôm mai sáu thời kêu giờ hòa nhã.

Tiếng chim kia diễn nói các pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất nhân tình đề phần, bát thánh đạo phần.. Chúng sanh vào cõi đó nghe giờ đồng hồ chim chấm dứt thảy hồ hết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những kiểu như chim đó thiệt là vì tội báo sinh ra. Bởi sao? bởi cõi của ông phật đó không có ba con đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không tồn tại huống gì lại có sự thật. Phần nhiều giống chim đó là vì đức Phật A Di Đà muốn tạo cho tiếng pháp được tuyên lưu giữ mà thay đổi hóa làm ra đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! trong cõi nước của tiên phật đó, gió vơi thổi động những hàng cây báu và hễ mành lưới báu, làm vang ra giờ vi diệu, thí như trăm nghìn trang bị nhạc đồng một cơ hội hòa chung. Tín đồ nào nghe tiếng đó thoải mái và tự nhiên đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của tiên phật đó thành công công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy.

Xá-Lợi-Phất! khu vực ý ông nghĩ về sao? Đức Phật đó do sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang đãng sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước vào mười phương không bị chướng ngại chính vì như thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô bờ a tăng kỳ kiếp, cần hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại mang lại nay, đã được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại đức phật đó bao gồm vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử hầu như là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà hoàn toàn có thể biết được, hàng người tình tát chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của tiên phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại vào cõi cực lạc, mọi chúng sanh vãng sanh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có rất nhiều vị bực tốt nhất sanh bổ xứ, số đó cực kỳ đông, chẳng bắt buộc tính đếm mà lại biết được, chỉ hoàn toàn có thể dùng số vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ để nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! bọn chúng sanh làm sao nghe các điều trên đây, bắt buộc phải phân phát nguyện mong sanh về nước đó. Bởi vì sao? bởi đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng đôi chút thiện căn phước đức nhơn duyên cơ mà được sinh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện phái nam tử, thiện nữ giới nhân như thế nào nghe nói ông phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của đức phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc bố ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời người đó mang đến lúc lâm thông thường đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh bọn chúng hiện thân sống trước bạn đó. Fan đó lúc chết tinh thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực Lạc của đức phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy tất cả sự lợi ích ấy yêu cầu nói phần lớn lời như thế.

Nếu gồm chúng sinh nào, nghe phần đa lời trên đó, đề xuất phải phát nguyện sinh về cõi nước cực Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức ích lợi chẳng thể nghĩ bàn của ông phật A Di Đà, phương Đông cũng có thể có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số phần lớn đức Phật như vậy đều sinh sống tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi Tam thiên Đại thiên nhưng mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! nhân loại phương Nam, tất cả đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số hồ hết đức Phật như thế, phần đa tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh các ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương Tây, tất cả đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số hầu hết đức Phật như thế, phần đa tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh các ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! quả đât phương Bắc, tất cả đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số các đức Phật như thế, hồ hết tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số các đức Phật như thế, phần đa tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.