Số điện thoại ninja van

      7

Đường dây nóng cung ứng khách hàng về những vấn đề về đối kháng hàng

Nhằm cải thiện chất lượng thương mại dịch vụ và mang về sự dễ dàng nhất đến khách hàng, nin-ja Van Vietnam ra mắt đầu số #Hotline_mới: 1900 988 928