CHI TIẾT TIN TỨC

Đây là bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao hàm 19 vòng giúp cho các em học sinh lớp 1 bao gồm thêm tư liệu ôn luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 1

Bài 1: kết thúc phép tính

(Điền những chữ số tương thích vào địa điểm chấm để được phép tính đúng, sau đó viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Chi tiết tin tức

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại vật vật.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào vị trí ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền vệt > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tìm kiếm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền vệt > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bằng nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

1, Điền số phù hợp vào khu vực chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền lốt ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo thiết bị tự từ bự đến bé xíu là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc tiến thưởng tài cha Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả các số từ nhiên nhỏ tuổi hơn 5 là A. (0,1,2,3,4 và 5) , B. (0,1,2,3, với 4)

C. (2,3,4 cùng 5) , D. (1,2,3, và 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có tác dụng > 4…..Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 9 nhỏ dại hơn 5?…..

4, Số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 9? ……

7, Số lớn nhất trong các số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có tất cả ……số từ bỏ nhiên to hơn 7 nhỏ tuổi hơn 12?

Điền lốt ( >, , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật.

1, Số 12 tất cả 1chục với ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số béo nhất trong các số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền lốt ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số tương thích vào chỗ ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vết ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc kim cương tài cha Điền số thích hợp vào vị trí ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào nơi ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, Linh bao gồm 17 quả bóng bay,Linh cho Hà cùng Ngọc mỗi bạn 3 quả.Vậy Linh sót lại …… quả bóng bay?

2,Trong sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác bỏ Hồng trước đây có tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác trồng thêm 2 chục cây vải nữa.Vậy hiện giờ số cây vải vóc trong vườn cửa nhà bác bỏ Hồng có tất cả ….. Cây.

3,Mẹ Lan cài 3 chục trái trứng con kê và 2 chục trái trứng vịt.Vậy mẹ Lan mua toàn bộ số trứng là …… quả.

4,Hoa tất cả 19 con tem,Hoa cho chính mình Mai 4 con tem,cho các bạn Linh 3 con tem.Hỏi Hoa còn từng nào con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – 20 + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = trăng tròn + 60

9, Lan có 6 tranh ảnh ,gồm 3 các loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức ảnh vẽ một màu.Biết số bức tranh greed color là các nhất.Em hãy cho thấy thêm Lan có bao nhiêu tranh ảnh vẽ màu xanh?

10, bây chừ tuổi của hai bạn bè cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi kiếm tìm kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào vị trí …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc đá quý tài ba Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + 20 – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

30 -20 + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – trăng tròn – 406 + 4 + 60
50 + đôi mươi – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số phù hợp vào chỗ ……

1, Số lớn số 1 có 2 chữ số mà 2 số đó cùng lại bằng 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số tức thì trước số79.

4, Số 46 là số ngay thức thì sau số…..

5, Quân tất cả 30 chiếc bánh ,Quân mang đến Hoàng đôi mươi cái bánh .Mẹ cho Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân sót lại …… loại bánh.

6,90 – đôi mươi – 30 = …… + 60 – 40

7, sau khi An mang đến Bình 5 viên bi.Bình đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang đến An

2 viên bi thì từng bạn đều sở hữu 15 viên bi. Hỏi ban sơ An gồm bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, hiện thời tuổi của hai bạn bè cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu? ……

10, mang lại 3 số không giống nhau,các số này đều là số chẵn chục có 2 chữ số và đem 3 số đó cùng lại thì bằng 70.Tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

Xem thêm: " Mũ Lưỡi Trai Lính Mỹ Quân Đội Rằn Ri, Mũ Lưỡi Trai Lính Mỹ

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật.

1,Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số nhưng 2 chữ số của mỗi số kia giống nhau?…….. .

2,Số lớn nhất có 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số đó cộng lại bởi 9?……

3,Hỏi cùng với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số nhỏ hơn 52?……

4,Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác biệt mà 2 chữ số của từng số đó cộng với nhau bởi 6?……..

5,Hỏi cùng với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được từng nào số bao gồm 2 chữ số khác nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – 20 + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số tương thích vào vị trí ……

1, Số có 2 chữ số nhỏ bé nhất nhưng 2 chữ số của số kia trừ cho nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 2 chữ số nhỏ dại hơn 68?…….. .

3, kiếm tìm số gồm 2 chữ số nhưng 2 chữ số của số đó cùng lại thì bằng 6 còn 2 số đó trừ cho nhau thì bằng 0?…..

4, Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 2 chữ số to hơn 65?……..

5, Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số mà những số đó đều phải sở hữu chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi search kho báu

1,An bao gồm 65 con tem.An đến Hòa cùng Bình mỗi các bạn 10 nhỏ tem.Hỏi An còn sót lại bao nhiêu con tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy có từng nào số tất cả 2 chữ số không giống nhau nhỏ tuổi hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh năm nay chị từng nào tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn thế nữa 15 tuổi nhưng ít hơn 17 tuổi .Mình yếu chị mình 3 tuổi.Hỏi chị của khách hàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho thấy thêm có bao nhiêu số có 2 chữ số cơ mà 2 chữ số đó hơn nhau 1 đơn vị?…….

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – đôi mươi – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc quà tài cha Điền số thích hợp vào vị trí ……

1,Một miếng vải nhiều năm 84 m,Lan cắt bỏ đi 23 m.Hỏi miếng vải còn lại dài từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số thích hợp điền vào vị trí …. Là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có kết quả bằng 78 trong số phép tính bên dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, năm nay tuổi của 2 đồng đội cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm ngoái tuổi của 2 anh em cộng lại là từng nào tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất có 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 đơn vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình ít hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi các bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết từ 15 mang đến 19 bao gồm bao nhiêu số gồm 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho biết có từng nào số to hơn 25 và nhỏ dại hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả các số bao gồm 2 chữ số khác nhau viết được từ những chữ số 0,1,3 cộng lại với nhau được kết quả là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên tất cả …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: sắp đến xếp các giá trị theo máy tự tăng dần.

*

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào địa điểm chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một số trừ đi số ngay lập tức trước của số đó thì được tác dụng bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số to hơn 8 nhưng nhỏ hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền vệt >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.4: từ một đến 11 tất cả bao nhiêu khoảng tầm cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ dưới đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vết (>, , ; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn đáp án đúng trong số đáp án sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn đáp án đúng trong số đáp án sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn lời giải đúng trong những đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: sắp đến xếp những giá trị theo thứ tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào địa điểm chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: cho các số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số nhỏ nhắn nhất trong các số đã cho là số nào?

Câu 2.3: Số tương thích điền vào địa điểm chấm là ……………

*

Câu 2.4: An bao gồm 50 viên bi. An cho Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một số tròn chục, biết khi cùng số kia với 30 thì được kết quả bé dại hơn 70 nhưng khủng hơn hiệu quả của phép cộng 30 với 20.

Câu 2.6: search một số, biết số đó cùng với 10 rồi trừ đi 20, rồi lại cùng với 60 thì bằng 90.

Câu 2.7: An có 40 quyển vở. Bình có 20 quyển vở. Hỏi cả hai bạn trẻ có từng nào quyển vở?

Câu 2.8: Từ trăng tròn đến 60 tất cả bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: chống trên gồm 60 quyển sách, ngăn dưới có 40 quyển sách. Hỏi đề nghị chuyển từng nào quyển sách từ phòng trên xuống phòng dưới nhằm hai ngăn có số quyển sách bằng nhau?

Câu 2.10: Số ngay tức thì trước của số lớn số 1 có một chữ số cùng với số bé nhỏ nhất có hai chữ số bằng bao nhiêu?

Bài 3: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục liền sau của số 30 cùng với 40 bằng bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cộng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A gồm 40 học tập sinh, lớp 1B bao gồm 30 học sinh, lớp 1C có đôi mươi học sinh. Hỏi cả ba lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 3.4: Số nào cộng với 20 rồi cộng với 30 thì bằng 90?

Câu 3.5: Tuấn nghĩ về ra một số, biết rằng số đó cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bởi 14. Hỏi Tuấn nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + …….cm.

Câu 1.3: Điền vết >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: cho những số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ bao nhiêu số tròn chục không lớn hơn 80?

Câu 3.8: bao gồm bao nhiêu số bao gồm hai chữ số nhưng mà mỗi số đều có chữ số 0?

Câu 3.9: hiện nay nay, nhỏ 5 tuổi, chị em hơn nhỏ 30 tuổi, cha hơn chị em 10 tuổi. Hỏi ba hơn con từng nào tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, biết rằng số đó cùng với 40 rồi trừ đi 20, rồi thêm vào đó 50 thì bởi 80. Hỏi Thơm nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Số nhỏ bé nhất trong số số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan có 19 quyển vở. Lan mang đến Hoa với Bình mỗi chúng ta 4 quyển vở. Vậy Lan còn sót lại …… quyển vở.

Câu 1.3: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm hai chữ số cơ mà hai chữ số của từng số đó đều giống nhau.

Câu 1.5: Có tất cả bao nhiêu số gồm hai chữ số mà hai chữ số của mỗi số đó cùng lại với nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: trong các số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Gồm ….. Số tất cả hai chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8cm = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số tương thích điền vào nơi chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A gồm 20 học viên nam và 10 học viên nữ. Lớp 1B gồm 10 học viên nam và 20 học sinh nữ. Như vậy, cả nhì lớp bao gồm số học viên là ……. Học sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: gồm bao nhiêu số lớn hơn 12 và nhỏ hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số tương thích điền vào vị trí chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: từ 9 mang lại 19 bao gồm …… chữ số 1.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: cho các chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số gồm hai chữ số từ các chữ số vẫn cho.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào khu vực …. Nhé!

Câu 3.1: cho các số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tra cứu số nhỏ nhất trong những số đang cho.

Câu 3.2: search một số, biết số đó cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bởi 12.

Câu 3.3: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: cho những chữ số:1; 7; 8. Viết số nhỏ xíu nhất gồm hai chữ số từ những số sẽ cho.

Câu 3.7: cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số bé dại nhất có hai chữ số không giống nhau được sinh sản bởi những chữ số sẽ cho.

Câu 3.8: bao gồm bao nhiêu số có hai chữ số cơ mà mỗi số đều phải sở hữu chữ số 0?

Hãy điền lốt >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tra cứu kho báu

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào nơi chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số bé nhỏ nhất trong số số đã cho rằng số nào?

Câu 1.3: tìm số nhỏ bé nhất có hai chữ số, biết nhì chữ số của số kia trừ cho nhau bằng 1.

Câu 1.4: tìm số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số, biết nhị chữ số của số kia trừ lẫn nhau thì bởi 5.

Câu 1.5: Hãy mang lại biêt có toàn bộ bao nhiêu số có hai chữ số, biết nhị chữ số của số đó cùng lại cùng nhau thì bằng 9.

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào vị trí …. Nhé!

Câu 2.1: Tuấn có tác dụng được 20 bài toán, Nhung có tác dụng được 10 bài bác toán, Hạnh làm cho được 10 bài bác toán. Hỏi cả bố bạn làm cho được bao nhiêu bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: có bao nhiêu số có hai chữ số to hơn 12 và nhỏ dại hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: trường đoản cú 6 đến 16 bao gồm ……. Chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam có 19 viên bi. Nam đến Thành cùng Long mỗi các bạn 4 viên bi. Như vậy bây giờ Nam gồm ….. Viên bi.