Thuật ngữ tài chính tiếng anh

      6

Từ vựng giờ Anh chuyên ngành Tài bao gồm ngân hàng là kỹ năng và kiến thức mà phần đa người làm việc trong nghành nghề dịch vụ này cần nắm rõ và thông thuộc để rất có thể tự tin thao tác trong môi trường thiên nhiên quốc tế. Gọi được sự cần thiết và tầm đặc trưng này, Topica Native dành khuyến mãi ngay bạn tổng hợp danh sách những từ vựng chuyên ngành Tài chính ngân hàng bằng tiếng Anh cần thiết và phổ biến nhất hiện tại nay.

Bạn đang xem: Thuật ngữ tài chính tiếng anh

1. Từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành Tài bao gồm ngân hàng những vị trí trong ngân hàng

Accounting Controller /əˈkaʊntɪŋ kənˈtrəʊlə/: kiểm soát và điều hành viên kế toánProduct Development Specialist /prɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst /: chuyên viên phát triển sản phẩmMarket Development Specialist /mɑːkɪt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst/: chuyên viên phát triển thị trườngBig Business Customer Specialist /bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/: nhân viên khách hàng doanh nghiệp lớnPersonal Customer Specialist /bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/: chăm viên chăm sóc khách hàngFinancial Accounting Specialist /faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈspɛʃəlɪst/: nhân viên kế toán tài chínhMarketing Staff Specialist /ˈmɑːkɪtɪŋ stɑːf ˈspɛʃəlɪst /: chuyên viên quảng bá sản phẩmValuation Officer /væljʊˈeɪʃən ˈɒfɪsə/: nhân viên cấp dưới định giáInformation technology Specialist /ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi ˈspɛʃəlɪst/: chuyên viên công nghệ thông tin (IT)Marketing Officer /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈɒfɪsə/: chuyên viên tiếp thịCashier /kæˈʃɪə/: Thủ quỹ
Để nâng cao trình độ giờ đồng hồ Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho người đi làm tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn. khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và hiệp thương cùng giao viên tự Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa học thử, đòi hỏi sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!

2. Trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành bank về chức danh trong ngân hàng

Board of Director: Hội đồng quản ngại trịBoard chairman: chủ tịch hội đồng quản trị Director: Giám đốcAssistant: Trợ lýChief of Executive Operator: tgđ điều hànhHead: Trưởng phòngTeam leader: Trưởng nhómStaff: Nhân viên

3. Tự vựng tiếng hào kiệt chính ngân hàng bằng giờ đồng hồ Anh về những loại tài khoản

Bank Account: thông tin tài khoản ngân hàngPersonal Account: thông tin tài khoản cá nhânCurrent Account/ Checking Account: tài khoản vãng laiDeposit Account: tài khoản tiền gửiSaving Account: tài khoản tiết kiệmFixed Account: thông tin tài khoản có kỳ hạnTừ vựng tiếng Anh chuyên ngành bank về những loại thẻ phổ biếnCredit Card: Thẻ tín dụngDebit Card: Thẻ tín dụngCharge Card: Thẻ thanh toánPrepaid Card: Thẻ trả trướcCheck Guarantee Card: Thẻ đảm bảoVisa/ Mastercard: Thẻ visa, mastercardTên ngân hàng bằng giờ đồng hồ AnhCommercial Bank: bank Thương mạiInvestment Bank: Ngân số 1 tưRetail ngân hàng : bank bán lẻCentral Bank: bank trung ươngInternet bank: ngân hàng trực tuyếnRegional local bank: bank địa phương ở khu vực vực/ vào vùngSupermarket bank: bank siêu thị
Để nâng cấp trình độ tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày.

Xem thêm: Top 12 Lăn Khử Mùi Không Có Mùi Thơm, Top 7 Lăn Khử Mùi Không Mùi Tốt Nhất Hiện Nay

giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và thảo luận cùng giao viên từ Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa đào tạo và huấn luyện thử, đòi hỏi sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

4. Thuật ngữ trong tài chính bank bằng giờ Anh thường gặp:

*

Nắm vững từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành tài thiết yếu ngân hàng giúp bạn tự tin giao tiếp với khách hàng hàng

A

A sight draft (n) hối phiếu trả ngay Abroad (adv): Ở nước ngoài, hải ngoại Academic (adj) học thuật Accept the bill /əkˈsɛpt ðə bɪl/: đồng ý hối phiếu Accepting house (n): ngân hàng chấp nhận Access (v): truy tìm cập Access /ˈæksɛs/(v): truy hỏi cập Accommodation bill (n): hối hận phiếu khống Accommodation finance /əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n faɪˈnæns /: tài trợ khống Account holder (/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/): nhà tài khoảnaccountant(n): nhân viên kế toán Accounting entry: cây bút toán Accounts payable (/ə’kaunts ‘peiəbl/): tài khoản nợ phải trảAccounts receivable (/ə’kaunts ri’si:vəbl/): thông tin tài khoản phải thuAccounts receivable turnover: Vòng quay các khoản đề nghị thu Accrual basi (/ə’kru:əl ‘beisis/): phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chiAccrued expenses: giá thành phải trả Accumulated reserve (n): mối cung cấp tiền được tích luỹ Accumulated: lũy kế Acknowledgement (n): giấy báo tin Acquisition (n) việc mua lại, vấn đề thôn tỉnh Active strategy: Chiến lược chi tiêu chủ động Active/ brisk demand: lượng mong nhiều Adapt (v): điều chỉnh Adequate (adj): đủ, đầy đủ Administrative Expenses : đưa ra phí quản lý doanh nghiệp Advanced payments khổng lồ suppliers: Trả trước bạn bán Adverse change (n): đổi khác bất lợi Advertising (n) sự quảng cáo Advice (n) sự bốn vấn Advice /ədˈvaɪs/(n) sự bốn vấn Advise (v) bốn vấn Adviser (n) bạn cố vấn Advisory (adj) tư vấn Affiliate/ Subsidiary company: doanh nghiệp con After sight: ngay sau đó After-sales service (n): dịch vụ thương mại sau phân phối hàng, thương mại & dịch vụ hậu mãi After-sales service /ˈɑːftə–seɪlz ˈsɜːvɪs/(n): thương mại & dịch vụ sau buôn bán hàng, thương mại & dịch vụ hậu mãi Agency relationship: mối quan hệ đại diện Amortization (/ə,mɔ:ti’zeiʃn/): khấu haoAmount outstanding: số còn tồn đọng Analyse (v): phân tích Anticipation stock: sản phẩm tồn kho dự báo Appraisal (n): sự định giá, sự tiến công giá Approach (v): tiếp xúc, để vấn đề Arbitrage (/,ɑ:bi’trɑ:ʤ/): kiếm lời chênh lệchAspect (n): khía cạnh Assassination (n): sự ám sát Assembly line (n) dây chuyền sản xuất Assess (v): định giá Asset (/’æset/): tài sảnAt a discount: giảm giá, tách khấu Auditor (n): truy thuế kiểm toán viên Authorise (/ˈɔː.θər.aɪz/): cung cấp phépAvalise (v): bảo lãnh Average accounting rate of return (AAR): Tỉ lệ hoàn tiền kế toán trung bình Average annual growth: vận tốc tăng trưởng trung bình hàng năm
*

Từ vựng tài chính bank trong giờ đồng hồ Anh


B

Back-office (n): bộ phận không thao tác trực tiếp với khách hàng hàng BACS thương mại & dịch vụ thanh toán tự động giữa những ngân hàngBad debt: đến nợ thừa hạn Balance (/’bæləns/): số dư tài khoảnBalance of payment (n): cán cân thanh toán Balance of trade (n): cán cân nặng thương mại Balance sheet (n) bảng cân đối Bank card (/bæɳk kɑ:d /): thẻ ngân hàngBanker (/’bæɳkə/): tín đồ của ngân hàngBanker’s draft (n): ăn năn phiếu ngân hàng Banker’s draft /bæŋkəz drɑːft /(n): ăn năn phiếu ngân hàng Banker’s draft: ăn năn phiếu ngân hàng Banking market: thị trường ngân hàng Bankrupt (/’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/): vỡ lẽ nợ, phá sảnBankruptcy (/’bæɳkrəptsi/): sự phá sản, tan vỡ nợBase rate (n): lãi suất cơ bản Be/ go on the dole: lĩnh chi phí trợ cấp cho thất nghiệp Bearer cheque (/ˈbeə.rər/): Séc vô danhBeta (β): thông số beta Bill of exchange /bɪl ɒv ɪksˈʧeɪnʤ /(n): hối phiếu board! hoarder: tích trữ/ fan tích trữ Boiler (n) nồi hơi Bond (/bɔnd/): trái phiếuBond equivalent yield: Lợi suất trái khoán tương đương Bond yield plus risk premium approach: lợi tức trái phiếu cộng với phương thức bù đen đủi ro Book – keeping /ˈbʊkˌkiːpɪŋ/(n): kế toán Bookkeeper: người lập báo cáo Boom (/bu:m/): sự tăng vọt (giá cả)Border (n) biên giới Borrow (v): mang lại mượn Bought-ledger (n) sổ cái cài đặt hàng Break point: Điểm dừng Breakeven Point : Điểm hòa vốn Bribery (n): sự đút lót, sự ân hận lộ Brochure (n): cuốn sách mỏng mảnh (quảng cáo) Broker (/’broukə/): bạn môi giớiBudget (n): Ngân sách Budget (v) dự khoản ngân sách Budgeted Production : Sản lượng dự toán Budgeted Production: Sản lượng dự toán Builder’s merchant: nhà buôn vật tư xây dựng Building society: cộng đồng xây dựng Bulk purchase (n) việc mua sỉ Buyer default: người tiêu dùng trả nợ không đúng hạn
Để nâng cấp trình độ giờ Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và thảo luận cùng giao viên từ bỏ Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa huấn luyện và đào tạo thử, hưởng thụ sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!

C

Calculate (v): tính toán Cannibalization: Tổn thất lợi nhuận Capital (/’kæpitl/): vốnCapital accumulation: sự tích luỹ tư bản Capital budgeting: Hoạch định chi phí vốn đầu tư Capital construction: gây ra cơ bản Capital goods (n): bốn liệu sản xuất Capital rationing: Định mức vốn Captive finance subsidiary: công ty tài chính lệ thuộc Cardholder công ty thẻCarry on (v): điều khiển, xúc tiến Carry on /ˈkæri ɒn /(v): điều khiển, xúc tiến Carry out (v): thực hiện Cash at bank: Tiền giữ hộ ngân hàng Cash basis (/kæʃ ‘beisis/): cách thức kế toán dựa trên thực thu – thực chiCash card (/kæʃ kɑ:d/): thẻ rút chi phí mặtCash discount /kæʃ ˈdɪskaʊnt /: ưu đãi giảm giá khi trả tiền mặt Cash flow (n): dòng tiền mặt Cash flow forecast Estimation of the monthly cash flow advance: dự báo loại tiền Cash flow statement: report lưu chuyển khoản tệ Cash in hand: Tiền phương diện tại quỹ Cash in transit: Tiền sẽ chuyển Cash machine/ cash point! cash dispenser: thứ rút tiền Cash on delivery (COD): Phát hàng thu tiền hộ Cash point (/ kæʃ pɔint/): điểm rút chi phí mặtCash-book (n) sổ quỹ Cash: tiền mặt Cashier (/kə’ʃiə/): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (ở Anh)Central bank, government bank: bank Trung ương Certificate of deposit (/sə’tifikit əv di’pɔzit/): chứng chỉ tiền gửiCertificate of Incorporation (n): giấy phép thành lập công ty CHAPS hệ thống thanh toán bù trừ trường đoản cú độngCharge (n): phí, tiền nên trả Charge thẻ (/tʃɑ:dʤ kɑ:d/): thẻ thanh toánCharge card (/tʃɑ:dʤ kɑ:d/): thẻ thanh toánChase (v) săn đuổi Check & take over: nghiệm thu Cheque (/tʃek kɑ:d /): SécCheque clearing (/ˈklɪə.rɪŋ/): sự giao dịch SécCIF (n) Cost, Insurance & Freight: giá tất cả chi phí, bảo đảm và vận chuyển Circulation (/,sə:kju’leiʃn/): sự lưu lại thôngCirculation (n): chữ ký Claimants: người nộp 1-1 yêu cầu giao dịch thanh toán tiền từ chính phủ nước nhà hoặc doanh nghiệp bảo hiểm,… Clear (/kliə/): giao dịch bù trừCo-operative: hợp tác ký kết xã Codeword ký hiệu (mật)Coin (n): tiền kim loại, chi phí xu Collateral (/kɔ’lætərəl/): tài sản ký quỹCollaterals: gia sản thế chấp Collection /kəˈlɛkʃən/(n): sự thu hồi (nợ) Colloquial (adj): thông tục Commercial (adj): mến mại Commence (v): bắt đầu Commercial bank: bank thương mại Commit (v) Cam kết Committed lines of credit: giới hạn mức tín dụng cao cấp Commodity (/kə’mɔditi/): mặt hàng hóaCommunal (adj): công, chung Communication (n) truyền thông Communist system (n): hệ thống xã hội chủ nghĩa Community (n): nhóm người Comparable company: Tính tương đương doanh nghiệp Comparatively (adv): một bí quyết tương đối Compensation (n): sự đền bù, bồi thường Compete (v): cạnh tranh Competitive (adj): cạnh tranh, xuất sắc nhất Competitiveness (n): tính cạnh tranh Complicated (adj): rắc rối Concede (v): quá nhận Concentrate (v): tập trung Confidential (adj): túng thiếu mật, kín Confirming house (n): bank xác nhận Confiscation: tịch thu Connection (n): côn trùng quan hệ Consignment (n): sản phẩm & hàng hóa gửi đi Consolidate (v): vừa lòng nhất Construction in progress: túi tiền xây dựng cơ bản dở dang Consumer credit (n): tín dụng thanh toán tiêu dùng Consumer credit: tín dụng thanh toán tiêu dùng consumer price index (CPI): Chỉ số giá tiêu dùng Contract /ˈkɒntrækt /(n): đúng theo đồng Contribution : Lãi góp Contribution margin: Số dư đảm phí Controlling shareholders: người đóng cổ phần kiểm soát Conventional cash flows: dòng tài chính thông thường/ dòng tiền phổ biến conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán) Corporate (adj): công ty, đoàn thể Corporate (adj): đoàn thể, công ty Corporate (n): hội, đoàn, công ty Corporate Governance (CG): cai quản trị doanh nghiệp Correspondent /ˌkɒrɪsˈpɒndənt/(n): bank có quan hệ giới tính đại lý Corrupt (v): tham nhũng Cost of borrowing: giá cả vay Cost of capital (/kɔst əv /’kæpitl/): túi tiền vốnCost of debt: chi phí nợ Cost of goods sold: giá vốn phân phối hàng Cost of pollution (n): túi tiền hư hỏng Cost of preferred stock: Giá cp ưu đãi Cost structure: cơ cấu chi phí Counterfoil (/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/): cuống (Séc)Covenants: Khế ước Cover (v): đủ nhằm trả Credit /ˈkrɛdɪt/(v) ghi có Credit arrangement /krɛdɪt əˈreɪnʤmənt/(n): hội đàm cho nợ Credit card: thẻ tín dụng Credit control /krɛdɪt kənˈtrəʊl/(n): kiểm soát điều hành tín dụng Credit control: điều hành và kiểm soát tín dụng Credit instrument (n): quy định tín dụng Credit limit: hạn mức tín dụng Credit management (n): quản lý tín dụng Credit period: kỳ hạn tín dụng Credit rating: review tín dụng Credit scoring model: quy mô điểm số tín dụng Credit-status (n): mức độ tín nhiệm Credit-worthiness (n): hoàn cảnh tín dụng Crossed cheque (/krɒst tʃek/): Séc giao dịch bằng gửi khoảnCumulative (/’kju:mjulətiv/): tích lũyCumulative voting: Phương thức bỏ phiếu tích lũy / tập trung Current account /ˈkʌrənt əˈkaʊnt/ (n): thông tin tài khoản vãng lai Current assets: gia sản lưu hễ và đầu tư ngắn hạn Current cost: ngân sách hiện thời Current expense (n): túi tiền hiện tại Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn mang đến hạn trả Current ratio: Chỉ số giao dịch hiện tại Customs barrier: sản phẩm rào thuế quan 

D

D/A (n): hội chứng từ theo sự chấp nhận D/P (n): hội chứng từ theo sự thanh toán Data bank /ˈdeɪtə bæŋk/ (n): bank dữ liệu Database (n): cửa hàng dữ liệu Database /ˈdeɪtəˌbeɪs/ (n): cơ sở dữ liệu Days in receivables: Số ngày khoản bắt buộc thu Deal (n): vụ cài bán Debit (/’debit/): ghi nợDebit balance (/ ‘debit ‘bæləns/): số dư nợDebit card: thẻ ghi nợ Debit/ˈdɛbɪt/ (v): ghi nợ Debt (/det/): khoản nợDebt (n): khoản nợ Debtor (n): bé nợ Decision (n): sự quyết định Decode (/diːˈkəʊd/): giải mãDefault (v): trả nợ không nên hạn Default: sự tan vỡ nợ Deferred expenses: giá cả chờ kết chuyển Deferred revenue: người tiêu dùng trả tiền trước Deficit (/’defisit/): thâm hụtDeflation: sút phát Degree of operating leverage: nút độ đòn bẩy hoạt động Degree of total leverage: mức độ của tổng đòn bẩy Deposit trương mục (n): tài khoản tiền gửi Deposit tài khoản /dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/(n): thông tin tài khoản tiền gửi Deposit account: tài khoản tiền gửi Deposit money (/di’pɔzit ‘mʌni /): tiền gửiDepreciation (/di,pri:ʃi’eiʃn/): sự giảm giádepreciation: khấu hao Depression: triệu chứng đình đốn Deutsche mark (n): chi phí tệ Tây Đức Dicated (adj): ấn tượng Digest: tóm tắt Dinar (n): chi phí tệ nam Tư, Irắc Direct debit (/di’rekt ‘debit /): ghi nợ trực tiếpDirect debit /dɪˈrɛkt ˈdɛbɪt /(n): ghi nợ trực tiếp Direct debit program: hệ thống ghi nợ trực tiếp Discount (v): sút giá, tách khấu Discount interest: lợi tức chiết khấu Discount market (n): thị phần chiết khấu Discounted payback period: thời hạn hoàn vốn tách khấu Dispenser (/dis’pensə/): đồ vật rút tiềnDistinguish (v) phân biệt Distribution (n) sự phân phối Distribution of income: trưng bày thu nhập Dividend (/’dividend/): lãi cổ phầnDocumentary collection: dựa vào thu hội chứng từ Documentary credit (n): thư tín dụng thanh toán ≈ Documentary letter of credit Domestic (adj): vào nhà, gia đình Downturn: thời kỳ suy thoái Draft /drɑːft/(n): hối phiếu Drag on liquidity: Kéo theo tính thanh khoản Draw (/drɔː/): rútDrawee/drɔːˈi/ (n): bank của bạn ký phát Drawer (/drɔːr/): fan ký phân phát (Séc)Drawing /ˈdrɔːɪŋ/(n) sự cam kết phát (Séc) dumping: phân phối phá giá 

E

Earnest money: tiền để cọc ECGD Export Credits Guarantee Department (UK): phòng (cục) tín dụng bảo lãnh xuất khẩu economic blockade: bao vây kinh tế Economic cooperation: hợp tác và ký kết ktế Economic cycle (n) chu kỳ luân hồi kinh tế Effective demand: nhu yếu thực tế Effective longer-run solution: phương án lâu nhiều năm hữu hiệu Elasticity: Độ teo giãn Elect (v): chọn, bầu Eliminate (v): các loại ra, trừ ra Embargo: cấm vận Encode (/ɪnˈkəʊd/): mã hoáEngagement/active ownership: Chủ cài hoạt động/ lắp kết Enquiry /ɪnˈkwaɪəri/(n): sự điều tra Entry /ˈɛntri/(n): bút toán Equity /ˈɛkwɪti/(n): cổ tức Equity: cổ tức ESG (Environmental, Social & Governance): Môi trường, xóm hội với Quản trị ESG investing: Đầu tứ bền vững Establish (v): lập, thành lập Estimate (n): sự tấn công giá, sự mong lượng Evaluation (n): sự cầu lượng, sự định giá Evaluation /ɪˌvæljʊˈeɪʃən/(n): sự cầu lượng, sự định giá Exchange risk /ɪksˈʧeɪnʤ rɪsk/: rủi ro khủng hoảng trong gửi đổi Exchange risk: rủi ro khủng hoảng trong đưa đổi Exchange traded fund (/iks’tʃeindʤ treid fʌnd/): quỹ đầu tư chỉ sốExempt /ɪgˈzɛmpt /(adj): được miễn Expenditure/ɪksˈpɛndɪʧə/ (n): tổn phí tổn Expiry date ngày hết hạnExport finance /ˈɛkspɔːt faɪˈnæns/(n): tài trợ xuất khẩu Export insurance/ˈɛkspɔːt ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm xuất khẩu Externality: ngoại tác