Vũ đức đam là ai

      7
*
Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ

Vũ Đức Đam

Bạn đang xem: Vũ đức đam là ai

phiên bản quyền thuộc Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ. Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử chính phủ" hoặc "www.bestwintergames.com.vn" khi xây dựng lại tin tức từ những nguồn này.
*

• giáo dục phổ thông: 10/10 • trình độ nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, kinh tế • học hàm, học vị: Phó Tiến sỹ tài chính thế giới cùng Quan hệ kinh tế quốc tế • Lý luận thiết yếu trị: cao cấp • nước ngoài ngữ: giờ Anh, tiếng Pháp

10/1990 - 02/1992

chuyên viên Ban cách tân và phát triển kỹ thuật cùng Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.


3/2003 - 8/2005

Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, Phó quản trị rồi Phó chủ tịch Thường trực ubnd tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ tháng 4/2004).


8/2005 - 11/2007

trang bị trưởng cỗ Bưu bao gồm - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).


11/2007 - 5/2008

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó túng bấn thư sở tại Tỉnh ủy thức giấc Quảng Ninh.


Xem thêm: Đồng Dao Quả Địa Cầu Có 4 Đại Dương, Đồng Dao Quả Địa Cầu Có Bốn Đại Dương

8/2010 – 8/2011

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng (Ủy viên trung ương Đảng khóa XI từ thời điểm tháng 01/2011), bí thư tỉnh giấc ủy tỉnh Quảng Ninh.


8/2011 – 11/2013

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, cỗ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng bao gồm phủ.


11/2013 - 10/2019

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng bao gồm phủ.


10/2019 - 12/2019

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ kiêm túng thư Ban Cán sự đảng cỗ Y tế.


12/2019 - 7/2020

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng chính phủ kiêm túng thiếu thư Ban Cán sự đảng bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của cục trưởng cỗ Y tế.


Từ 7/2020 - nay

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng bao gồm phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần đồ vật XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành tw Đảng.


*

phiên bản quyền ở trong Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ. Ghi rõ mối cung cấp "Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.bestwintergames.com.vn" khi xây cất lại tin tức từ các nguồn này.